Handgrips / Ball knobs / SSL
Ball knob with blind smooth hole
SSL SSL
Technical Data Description
Dimensions Hole
Code Description D d h Weight grams Price Discount
01SSL30D SSL D.30 d.8 30 8 15 17 1.21€
01SSL35E SSL D.35 d.10 35 10 20 28 1.34€
01SSL40E SSL D.40 d.10 40 10 20 43 1.76€
01SSL40F SSL D.40 d.12 40 12 22 41 1.76€
01SSL40N SSL D.40 d.14 40 14 24 38 1.76€
01SSL45F SSL D.45 d.12 45 12 22 64 2.34€
01SSL45N SSL D.45 d.14 45 14 24 60 2.34€